Op donderdag 22 april verklaarde de certificatencommissie van CertUp dat Buseloc erkend wordt volgens de Qfor-auditmethode met module WSE-Scan voor de volgende dienstverlening: coaching van doelgroepmedewerkers in activiteiten zoals confectie, assemblage en verpakking. Het certificaat werd toegekend voor 3 jaren. De Qfor-WSE-audit werd specifiek ontwikkeld om honderd percent aan te sluiten bij de WSE (departement Werk en Sociale Economie) minimale kwaliteits- en registratievoorwaarden. De minimale kwaliteitsvoorwaarden die in de audit gehanteerd worden, werden door het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) vastgelegd in het ‘Kwaliteit- en registratiemodel van dienstverleners binnen werk en sociale economie’. Drie categorieën van kwaliteitsvoorwaarden kwamen hier aan bod:
  1. De dienstverlening aan klanten
  2. Het personeelsbeheer van de organisatie
  3. Het financieel beheer van de organisatie