Afgelopen zondag nam het team Buseloc-Sopletex voor de tweede maal deel aan Levensloop in Lommel. Gedurende 24 uur losten de verschillende teamleden elkaar af op de wandelpiste. Ondertussen bemande het kernteam de verkoopstent waarin gadgets, gemaakt van afvalstoffen, verkocht werden. Ook deze opbrengst was volledig ten voordele van Levensloop.

In de loop van het jaar zette het kernteam reeds meerdere acties op poten zoals verkoop van soep, smoskes, ijsjes en hotdog aan het personeel, verkoop van leuke gadgets op verschillende markten en werd er bijkomende sponsoring gezocht bij verschillende stakeholders.

Dit alles tezamen leverde een geweldig bedrag op van 3714,- Euro wat volledig aan Levensloop gedoneerd werd.

Dankjewel aan alle deelnemers, sponsors en kopers!

Op de volgende editie van Levensloop Lommel op 12 en 13 september 2020 zal team Buseloc-Sopletex zeker weer van de partij zijn!