In 2018 heeft Buseloc fors geïnvesteerd in bijkomende machines. In mei werd een derde cutter geïnstalleerd, een één-laags-cutter waar rollen stof met een breedte tot 260cm op versneden kunnen worden. Om het werk gemakkelijker en minder zwaar te maken werd een transportband geplaatst die pakken gesneden lappen transporteert van de oplegmachine naar de meer-laags-cutter. Voor het versnijden van rollen gestepte stof voor de confectie van matrashoezen werd automatische snijapparatuur aangekocht tevens in combinatie met een transportband. Op deze manier werd de ergonomie in deze werkomgeving voor de medewerkers enorm verbeterd. Zij dienen niet meer handmatig de zware pakken te verplaatsen.

Om het werk zo werkbaar mogelijk te maken en tevens de oudere werknemers zo lang mogelijk aan de slag te houden, tekenden we in op de nieuwe investeringsoproep voor maatwerkbedrijven gelanceerd door minister Homans. Binnen deze oproep dienden we een project in om te investeren in de duurzame werkomgeving van onze doelgroepwerknemers. Met de toegekende subsidies kochten we machines aan die het werk voor onze werknemers zullen vergemakkelijken. De installatie werd begin 2019 voltooid. Het betreft een machine om handvatten op borders te stikken, een machine die alle soorten van ritsen markeert, afmeet en afsnijdt en ergonomische werktafels die in hoogte verstelbaar zijn. Bij deze wil ik van de gelegenheid graag gebruik maken om de minister te bedanken voor het ter beschikking stellen van deze middelen aan onze sector. Dit heeft ons weer nieuwe mogelijkheden geboden en komt ten goede aan het kunnen blijven tewerkstellen van onze maatwerkers!